Title: Biomechanická studie fixací zlomenin křížové kosti
Authors: Hartlová, Jana
Advisor: Lobovský Libor, Ing. Ph.D.
Referee: Lukeš Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28150
Keywords: lidská pánev;křížová kost;zlomenina;digitální korelace obrazu;metoda konečných prvků;transiliakální vnitřní fixátor;iliosakrální šroub;transiliakální dlaha;sakrální tyč
Keywords in different language: pelvis;sacrum;fracture;digital image correlation;finite element model;transiliac internal fixator;iliosacral screw;transiliac plate;sacral bar
Abstract: V rámci diplomové práce byla studována jednostranná transforaminální zlomenina křížové kosti a možnosti její stabilizace pomocí vnitřních fixátorů. V experimentální části studie realizované na ortopedických modelech lidské pánve bylo sledováno chování pánve při zatěžování v intaktním stavu, ve stavu po vytvoření zlomeniny a ve stavu po stabilizaci zlomeniny pomocí vybraných fixačních technik. V rámci konečněprvkové studie byl na základě experimentálních dat a informací o testovaném ortopedickém modelu vytvořen a validován konečněprvkový model intaktní lidské pánve a pánve s transforaminální zlomeninou.
Abstract in different language: The thesis is focused on a unilateral transforaminal sacral fracture. An experimental study, performed on orthopaedic solid-foam pelvic models, was realised to investigate the response of the pelvic model to mechanical loading. The models were tested in the intact state, the fractured state and the fractured state after surgical stabilisation using internal fixators. A finite element model of intact pelvis and fractured pelvis was designed and validated based on a set of experimental data and information on the properties of the solid-foam model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hartlova.pdfPlný text práce23,26 MBAdobe PDFView/Open
Hartlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,43 kBAdobe PDFView/Open
Hartlova_oponent.pdfPosudek oponenta práce622,48 kBAdobe PDFView/Open
Hartlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce268,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.