Název: Biomechanická studie fixací zlomenin křížové kosti
Autoři: Hartlová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Lobovský Libor, Ing. Ph.D.
Oponent: Lukeš Vladimír, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28150
Klíčová slova: lidská pánev;křížová kost;zlomenina;digitální korelace obrazu;metoda konečných prvků;transiliakální vnitřní fixátor;iliosakrální šroub;transiliakální dlaha;sakrální tyč
Klíčová slova v dalším jazyce: pelvis;sacrum;fracture;digital image correlation;finite element model;transiliac internal fixator;iliosacral screw;transiliac plate;sacral bar
Abstrakt: V rámci diplomové práce byla studována jednostranná transforaminální zlomenina křížové kosti a možnosti její stabilizace pomocí vnitřních fixátorů. V experimentální části studie realizované na ortopedických modelech lidské pánve bylo sledováno chování pánve při zatěžování v intaktním stavu, ve stavu po vytvoření zlomeniny a ve stavu po stabilizaci zlomeniny pomocí vybraných fixačních technik. V rámci konečněprvkové studie byl na základě experimentálních dat a informací o testovaném ortopedickém modelu vytvořen a validován konečněprvkový model intaktní lidské pánve a pánve s transforaminální zlomeninou.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on a unilateral transforaminal sacral fracture. An experimental study, performed on orthopaedic solid-foam pelvic models, was realised to investigate the response of the pelvic model to mechanical loading. The models were tested in the intact state, the fractured state and the fractured state after surgical stabilisation using internal fixators. A finite element model of intact pelvis and fractured pelvis was designed and validated based on a set of experimental data and information on the properties of the solid-foam model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Hartlova.pdfPlný text práce23,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova_oponent.pdfPosudek oponenta práce622,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hartlova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce268,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28150

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.