Název: Přestřešení autobusového stání ve variantním řešení
Autoři: Křepel, Aleš
Vedoucí práce/školitel: Kesl Petr, Ing.
Oponent: Boháč František, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28151
Klíčová slova: přestřešení autobusového stání;ocelová konstrukce;budova autobusového nádraží;areál autobusového nádraží;zatížení;posouzení variant;porovnání variant
Klíčová slova v dalším jazyce: the roofing of bus stand;steel construction;building of bus station;areal of bus station;strain;assessment of alternatives;comparison variant
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá porovnáním variant přestřešení autobusového stání. V práci jsou porovnávány čtyři typy přestřešení. Jedná se o prostorové prutové ocelové konstrukce. Přestřešení je navrženo v návaznosti na obslužnou budovu autobusového nádraží. Práce obsahuje návrh, posouzení a porovnání jednotlivých variant přestřešení. Dále zahrnuje návrh areálu autobusového nádraží včetně koncepce obslužné budovy. Konstrukce přestřešení byly vymodelovány a posuzovány pomocí softwaru FIN EC v5 a GEO5 2017 CS, podle platných ČSN EN. Výkresy byly zpracovány v programu AutoCAD 2014.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis presents a comparison of variants roofing of bus stand. The dissertation compares four types of roofing. These are a spatial rods of steel construction. The roofing is designed in continuity of the service building of the bus station. The thesis contains the draft, the assessment and the comparison of different variants roofing. The thesis also includes a proposal to the bus station, including the concept of service building. The roofing structures were modeled and evaluated using software FIN EC v5 and GEO5 2017 CS, according to the valid ČSN EN. The drawings were prepared in AutoCAD 2014.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Ales_Krepel.pdfPlný text práce32,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krepel_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krepel_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce196,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krepel_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28151

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.