Název: Analýza přestřešení obchodní pasáže, uliční prostor 12 m
Autoři: Polívka, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Kesl Petr, Ing.
Oponent: Boháč František, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28152
Klíčová slova: obchodní pasáž;ocel;konstrukce;zastřešení;statické posouzení
Klíčová slova v dalším jazyce: shopping mall;construction;roof;static report
Abstrakt: Diplomová práce se skládá z návrhu nejvhodnějšího řešení a následného statického posouzení ocelové konstrukce zastřešení obchodní pasáže, při světlém rozpětí 12 m. Cílem práce je rozbor architektonické a konstrukční podoby a nalezení nejvhodnějšího řešení z architektonického, statického a stabilitního hlediska. Ucelený výsledek dává investorovi stavby na výběr z několika variant. Statické posouzení bylo provedeno dle příslušných norem. Byl vytvořen model ve 3D a byly posouzeny všechny nosné prvky. Pro statický výpočet a vypracování výkresové dokumentace byly použity softwary s platnými studentskými licencemi FIN EC v5, AutoCad 2010.
Abstrakt v dalším jazyce: This Thesis consists of the design of the best solution and subsequent structural assessment of the steel structure of the roofing of the shopping mall, with light span of 12m. The aim of the Thesis is to analyze the architectural and structural form and to find the best solution from an architectural, static and stability point of view. The comprehensive result gives an investor the option to choose from several options. Static evaluation was performed according to relevant standards. The 3D model was created and main construction was assessed. For static calculation and for preparation of the drawing documentation was used software with valid student licenses FIN EC v5, AutoCad 2010.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Polivka Miroslav.pdfPlný text práce11,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivka_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce200,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polivka_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.