Title: Cestou podvědomí
Other Titles: The path to the subconscious
Authors: Melnychuk, Kateryna
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Referee: Kotyza Vladivoj, akad. mal.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28161
Keywords: perspektiva;cesta;klid;rovnováha;podvědomí;paralelní realita;linka v obrazech;esteticka složka obrazu;bod linie plocha;kompozice
Keywords in different language: perspective;path;serenity;balance;subconscious;parallel reality;line in pictures;aesthetic component of the image;point line surface;composition
Abstract: Má práce obsahuje 4 obrazy, které interpretuje téma - Cestou podvědomí. Využila jsem techniku akryl na plátně. Mým hlavním cílem bylo ukázat paralelní realitu jedince. Na plátnech používám většinou oranžově-žlutou a modrou barevnost. Chtěla jsem ve své bakalářské práci reflektovat podvědomí s pomocí linek. Zobrazuji geometrické prvky a následně vytvářím perspektivu.
Abstract in different language: My work reflects on theme "The path to the subconscious". I created 4 paintings, where I used acrylic technique on the canvas. My main goal was to show the parallel reality of an individual. I use mostly orange-yellow and blue color in this work. In my bachelor thesis I wanted to reflect the subconscious with the help of lines. I display geometric elements and then create a perspective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
melnychuk_kateryna_BP_final.doc.pdfPlný text práce860,16 kBAdobe PDFView/Open
Melnychuk.pdfPosudek vedoucího práce383,07 kBAdobe PDFView/Open
Melnychuk_0.pdfPosudek oponenta práce373,42 kBAdobe PDFView/Open
Melnychuk_1.pdfPrůběh obhajoby práce263,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.