Title: Vizuální rozvoj projektu
Other Titles: Visual development
Authors: Zemek, Vít
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28173
Keywords: vizuální rozvoj;vizualizace;ilustrace;digitální malba;design;kresba;navrhování;postavy;prostředí;fiktivní svět
Keywords in different language: visual development;visualization;digital painting;design;drawing;characters;environments;imaginary world;concept art
Abstract: Výstupem mé závěrečné práce je artbook v měkké vazbě. Obálku tvoří jedna z ilustrací a světlý nápis s grafickým vyobrazením koruny, která odkazuje na stěžejní postavu příběhu, krále. Koruna je vyhotovena z lehce upraveného písmene E (byly mírně seříznuty krajní tahy a přidán pruh) fontem, který je používán v celé knize včetně obálky, tedy Gill. Před samotnými ilustracemi je úvod, ve kterém popisuji děj. Obsah knihy je pak tématicky řazen s krátkým informačním textem a digitální ilustrace jsou doplňeny o skici. Příběh, který jsem se rozhodl ilustrovat, vypráví o dvou kamarádech, kteří se jednoho dne vydají do hlavního města jejich země, které je vzdálené několik dní pěší chůze od jejich rodné vesnice. Ve městě se poté od hospodského, za kterým jsou posláni, dovídají o historii města a dávném královi a postupně si uvědomují, že příběhy, které jim rodiče jako malým dětem vyprávěli, jsou pravdivé. Také se dovídají, jak je tomu ve městě dnes. Po nečekané návštěvě v hostinci jsou potom oba cestovatelé nuceni město opustit. Jedná se o fiktivní svět inspirovaný středověkem, tedy světem skutečným. Mám rád jednoduchost, bez zbytečných okras, kouzel a podobných věcí dnešních tuctových fantasy. Rád stavím na tom, co opravdu existuje, aby se tak divákovi zdály věci co možná nejbližší. V tomto světě se tedy nevyskytují žádná kouzla a z bytostí jiných než lidských se zde objevuje pouze jedna rasa podobná lesní zvěři, která žije v lesích okolo. To, co jsem se rozhodl divákovi či čtenáři představit, je jen část příběhu, jakýsi úvod.
Abstract in different language: I chose my own topic for my bachelor work Visual development. The output of my work is an artbook pieces of my imaginary world including locations, characters and some props. The story begins with two friends who grew up together in a village named Bransud's hamlet and their journey. They left their home because they wanted to explore the world and wanted to find the capital city. So they got into the capital city named Penuel, through the large and huge forest to the ravine, where they stayed at a friend of their family named Jitrán. He told them something about the history and the actual situation in the city. After few days someone came to the tavern where they stayed. It was a young man who belonged to a secret group named Non messengers. After his visit our two travellers had to run out of the city and hide from these people. They decided not to go back to their home because of the danger but instead go to the hamlet of Kenat and continue to the other countries. The artbook contains some locations of the world, characters of the story, village building designs and some other props. Illustrations of locations are done digitally but characters was made differently. First I drew the characters on a paper and then made the colouring digitally. The work was made by graphic tablet Wacom intuos pro and software program Adobe Photoshop. For the final form I used a paperback binding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticka_prace_Zemek_Vit.pdfPlný text práce5,97 MBAdobe PDFView/Open
Zemek.pdfPosudek vedoucího práce379,92 kBAdobe PDFView/Open
Zemek_0.pdfPosudek oponenta práce390,07 kBAdobe PDFView/Open
zemek.pdfPrůběh obhajoby práce267,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.