Title: Koordinovaný vizuální styl organizace + web
Other Titles: Corporate identity + web
Authors: Havel, Kristián
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28176
Keywords: vizuální styl;grafická značka;logo;piktogramy;ikony;vizitky;webdesign;webové stránky;studio;počítačové hry;plakáty
Keywords in different language: visual style;logo;pictograms;icons;business cards;webdesign;web pages;studio;computer games;posters
Abstract: Návrh vizuálního stylu studia Zerim, které se zabývá vývojem počítačových her. Návrh zahrnuje grafickou značku, její kodifikaci, vzorek, sadu ikon a layout webových stránek. Vše je odprezentováno na sadě posterů.
Abstract in different language: Design of visual style of studio Zerim, which deals with the development of computer games. The design includes a logo, its coding, pattern, icon set, and web layout. Everything is presented on a set of posters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teoreticka cast kristian havel.pdfPlný text práce16,4 MBAdobe PDFView/Open
Havel.pdfPosudek oponenta práce478,46 kBAdobe PDFView/Open
Havel_0.pdfPosudek vedoucího práce485,73 kBAdobe PDFView/Open
Havel_1.pdfPrůběh obhajoby práce356,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.