Title: AUTORSKÁ KNIHA
Other Titles: AUTHOR'S BOOK
Authors: Saitzová, Tereza
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28180
Keywords: autorská kniha;grafický design;layout;manifesty;postoje;názory;vliv;typografie;experiment;vizuální identita
Keywords in different language: author's book;graphic design;layout;editorial design;manifests;views;motives;influence;typography;experiment;visual identity
Abstract: Autorská kniha má za cíl deklarovat postoje, názory a ideje nejen mé, ale i lidí, bezprostředně obklopujících a ovlivňujících mě, skrze autorské manifesty, doplněné o vlastní vizuální interpretaci. Mým hlavním cílem bylo nejen vytvoření prostoru pro prezentaci určité skupiny lidí, ale také utvoření určitého obrazu mé generace, mého okolí a především, za pomocí vlastních manifestů, utvořit zrcadlo mě samotné. Veškeré manifesty a vlivy jednotlivých lidí a míst jsem se snažila promítnout do doprovodné vizuální interpretace, která může být chápána jako budoucí vizuální identita mě samotné.
Abstract in different language: Author's book - object of my thesis - consists of my own manifests, brief manifests from people, who are surrounding and inspiring me and concrete visual interpretation of all content. The initiative to create this book is based on realization of every place where I used to live and every person who I have met somehow influenced and formed me. I wanted to create something like a space, where every person from my surroundings can declare their own views, motives, thoughts - whatever they would like to say. The objective of the book was to create a complex author's book, presenting my direct surroundings and my own stance of life with using an experimental, unexpected expression to catch the reader's eye.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
saitzova_tereza_bp_2017.pdfPlný text práce14,83 MBAdobe PDFView/Open
Saitzova.pdfPosudek oponenta práce576,04 kBAdobe PDFView/Open
Saitzova_0.pdfPosudek vedoucího práce539,38 kBAdobe PDFView/Open
Saitzova_1.pdfPrůběh obhajoby práce311,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28180

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.