Title: Výtvarný koncept a grafická úprava periodika
Other Titles: The concept and design of a magasine
Authors: Herédi, Oliver
Advisor: Steker František, Doc. akademický malíř
Referee: Švejda Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28190
Keywords: časopis;sítotisk;plakát;akce;poezie;ilustrace;úvaha;len;souborné dílo
Keywords in different language: magasine;screenprinting;poster;event;poetry;illustration;reflection;collective piece
Abstract: Tlak je shluk částic v těsném prostoru, stejně jako byli namačkaní účastníci klání, když se přišli podívat co se to děje, i jejich vnitřní částice byly natěsno. Mým úkolem je pomocí časopisu jako média tyto pochody stimulovat dokumentací a sdílením, vytvořit platformu pro všechny, kteří v sobě mají nějaké to pnutí.
Abstract in different language: TLAK means pressure, it is a concentration of particles in a closed space, similarly concentrated as the atmosphere of the events, that were connected with my activity. My task is to stimulate the minds of all by documentation and sharing of everything, that tends to be expressive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska Prace TEORIE.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Heredi.pdfPosudek vedoucího práce459,17 kBAdobe PDFView/Open
Heredi_0.pdfPosudek oponenta práce442,72 kBAdobe PDFView/Open
Heredi_1.pdfPrůběh obhajoby práce276,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28190

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.