Title: Barvy noci, stíny dne
Other Titles: Colours of the night, shadows of the day
Authors: Pavízová, Michaela
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28200
Keywords: tovární cyklus;tovární rytmus;zobrazení pohybu;zobrazení rytmu;nekonečný rytmus;rytmický pohyb
Keywords in different language: factory cycle;factory rhythm;motion display;rhythm display;endless rhythm;rhythmic motion
Abstract: V cyklu obrazů na téma "Barvy noci, stíny dne" se zabývám zobrazením rytmu. První z obrazů zachycuje příchod dělníků do práce. Shluk postav přichází do druhého obrazu, který zobrazuje práci ve výrobní hale. Zde je zdroj veškeré hybné síly a vrchol pomyslné křivky, která pravidelně klesá a stoupá. Třetí plátno vyobrazuje odchod z továrny. Čtvrté a poslední plátno, popisuje opětovný příchod. Můj cyklus tedy zakončuje, ale zároveň i započíná. Obrazy jsou plné rytmicky umístěných tvarů a barev. Rytmus najdeme tedy v samotném obraze i při pohledu na celý soubor. V každém z nich je osoba, detail, který ukazuje, že zobrazený pohyb není o monotónnost, ale o živosti. Tento pohyb je neustálý, ale ne jednotvárný. Zobrazuji pravidelný rytmus, který je oživován individualitou jedinců. Citlivě zobrazuji soustavný příliv a odliv pracujících.
Abstract in different language: First painting depicts the arrival of workers. Cluster of characters comes to the second painting - showing work on the factory floor. There is the source of all manpower. The peak of imaginary curve going up and down. Third painting is depicting withdrawal of a workers. The fourth and last piece is shows the workers returning to work again. It´s both the beginning and the end of the cycle. The series is full of rhythmically positioned shapes and colors. We can find the rhythm in one painting itself as well as in the whole set. On every canvas detail of a person can be found. Touch that shows us individuality of movement. The Motion is lively, continuous but not tedious. The rhythm of work is animated by individuals and this series is sensitively picturing a tide of workers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Pavizova.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Pavizova.pdfPosudek vedoucího práce427,32 kBAdobe PDFView/Open
Pavizova_0.pdfPosudek oponenta práce328,45 kBAdobe PDFView/Open
Pavizova_1.pdfPrůběh obhajoby práce278,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.