Title: Skryté významy
Other Titles: Hidden meanings
Authors: Toros, Anastázie
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Referee: Kotyza Vladivoj, akad. mal.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28202
Keywords: skrytý význam;válečné události;abstrahující forma;myšlenka;poválečná atmosféra v umění;postmoderna;poezie sergeje žadana;interpretace;zrození;vyjadření významu;malba
Keywords in different language: hidden meaning;war events;abstracting form;thought;post-war atmosphere in art;postmodern;poetry of sergej žadan;interpretation;birth;expression of meaning;painting
Abstract: Hlavním cílem této práce bylo vytvořit tři obrazy, které by nejlépe odpovídaly tématu Skryté významy. K vytvoření obrazů jsem použila akrylové barvy na plátně. Postupovala jsem od černobílého k barevnému provedení. Zvolila jsem abstrahující formu. Téma jsem částečně pojala jako skrytý význam války. Reaguji na události, co se odehrávají na Ukrajině v poslední době. Zároveň hledám tomu protiklad, pojímám téma i jako zrození něčeho nového.
Abstract in different language: The main aim of my thesis, was to create three paintings which would depict the topic of 'Hidden Meanings' in the best possible way. While creating the canvas I used the technique - acrylic paint . I went from black and white to color. I chose an abstracting form of my paintings. The theme I understood for myself as a hidden meaning of war. I am partly responding to the events that are happening in the east part of Ukraine. At the same time I look for the opposite, I understood the subject as well as the birth of something new.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toros_Anastazie_Bakalarska_Prace_finalni verze.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Toros.pdfPosudek oponenta práce418,46 kBAdobe PDFView/Open
Toros_0.pdfPosudek vedoucího práce428,99 kBAdobe PDFView/Open
Toros_1.pdfPrůběh obhajoby práce334,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28202

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.