Title: Média a experiment
Other Titles: Media and experiment
Authors: Holečková, Šárka
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28207
Keywords: video;videoart;tělo;vnímání;sebeublížení
Keywords in different language: video;videoart;body;perception;self-indulgence
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám vnímáním mého vlastního těla a celkově mě samé. Snažím se ukázat několik pohledů jak na sebe člověk může nahlížet a také to, že člověk sám, se vždy vnímá a vidí jinak a podle mého názoru je k sobě mnohem více kritický než jeho okolí. To jsem se rozhodla zobrazit pomocí tří různých pohledů na své nahé tělo. Jako formu práce jsem zvolila video, které je doplněno audio záznamem.
Abstract in different language: In my bachelor thesis I focus on the perceiving of my body and myself. I tried to demonstrate some possibilities how person can think of himself and also the fact that his perception of himself is different and more critical than the perception of the others. All above mentioned I described by three different views on my naked body. For this bachelor thesis I utilized video appended by audio.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_pdf.pdfPlný text práce50,61 MBAdobe PDFView/Open
Holeckova_o.pdfPosudek oponenta práce364,34 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova_v.pdfPosudek vedoucího práce531,93 kBAdobe PDFView/Open
Holeckova.pdfPrůběh obhajoby práce346,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.