Title: Média a experiment
Other Titles: Media and experiment
Authors: Kochová, Marie-Magdalena
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28208
Keywords: experimentální film;videoart;observace;narcismus
Keywords in different language: experimental film;videoart;observation;narcissism
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Média a experiment. Má práce pojednává o příčinách, projevech a důsledcích kulturního narcismu jakožto patologie, rozšířené do všech oblastí běžného života. Tato experimentální filmová esej je výpovědí o tomto jevu, který společnost shovívavě přijímá bez většího pozastavení.
Abstract in different language: I chose Media and Experiment as the topic of my bachelor thesis. The present work deals with causes, manifestations and consequences of cultural narcissism as a pathological phenomenon which has spread into every aspect of our life. This experimental film essay aims to articulate a comprehensive statement about this phenomenon, which is usually perceived as socially acceptable without any hesitation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kochova M-M, BP.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
Kochova_o.pdfPosudek oponenta práce388,29 kBAdobe PDFView/Open
Kochova_v.pdfPosudek vedoucího práce712,79 kBAdobe PDFView/Open
Kochova.pdfPrůběh obhajoby práce295,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.