Title: Výstavní projekt
Other Titles: Exhibition project
Authors: Hájek, Jakub
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28210
Keywords: instalace;kresba;recyklace obrazu;rukodělná práce
Keywords in different language: instalation;drawing;recycling of the technical picture;handcrafted work
Abstract: Tématem mé bakalářské práce se stal výstavní projekt, který doplňuji o podtéma s názvem Poukazuji a přidávám. Finální instalace je rozdělena do dvou rozdílných částí. Pomocí názvu a formy jim však vytvářim pomyslný vztah. Ústředním tématem první části se stala recyklace technického obrazu a práce s koloběhem informací. Druhá část tématizuje vztah času a práce skrze artefakt, který daný vztah reprezentuje.
Abstract in different language: My bachelor thesis topic became an exhibition project, which has a subtext called Poukazuji a přidávám. The final instalation is divided into two different parts. By combining the name and form of these two parts, I create an imaginary relationship. The main topic of the first part is recycling of a technical image and work with the cycle of information. The second part deals with the relation of time and work through the artifact that represents the relationship.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1234.pdfPlný text práce6,24 MBAdobe PDFView/Open
Hajek_v.pdfPosudek vedoucího práce481,69 kBAdobe PDFView/Open
Hajek_o.pdfPosudek oponenta práce386,04 kBAdobe PDFView/Open
Hajek.pdfPrůběh obhajoby práce316,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.