Title: Multimediální prezentace firmy
Other Titles: Multimedia presentation of the company
Authors: Hlavatá, Eva
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28211
Keywords: multimediální prezentace;video;fotografie;web;webové stránky;tradice;ruční výroba;sklo;malba;jas;světlo;detail;schéma;náhled;počítačová grafika
Keywords in different language: multimedia presentation;video;photography;web;website;tradition;handmade;glass;painting;brightness;light;detail;diagram;thumbnail;graphics
Abstract: Jedná se o multimediální prezentaci sklárny Moser. Práce se skládá ze 4 samostatných videí, ukázky webových stránek firmy a doprovodné fotodokumentace. První video je zaměřené na detailní ukázku skla. Druhé je zaměřené na ruční malbu, zlacení. Ve třetím videu ukazuji ruční brus. Poslední video je zaměřené na samotnou výrobu skla. Celá práce je především zaměřená na tradiční výrobní postupy sklárny a krátké detailní ukázky děl.
Abstract in different language: This is a multimedia presentation of Moser Glassworks. The work consists of 4 separate videos, examples of company websites and photo documentation. The first video is focused on a detailed glass demonstration. The second is focused on hand painting, gilding. In the third video, I show a hand brush. The last video is focused on making glass itself. All the work is focused mainly on the traditional production processes of the glassworks and short detailed examples of works.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Hlavata_v.pdfPosudek vedoucího práce537,69 kBAdobe PDFView/Open
Hlavata_o.pdfPosudek oponenta práce430,75 kBAdobe PDFView/Open
Hlavata.pdfPrůběh obhajoby práce306,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.