Title: FOTOGRAFIE JAKO PŘÍBĚH
Other Titles: Photography as a story.
Authors: Havlová, Martina
Advisor: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Referee: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28217
Keywords: fotografie;fotografická kniha;pohádka;analýza;symboly;atmosféra;analogová forografie;digitální fotografie
Keywords in different language: photography;photobook;fairy tale;folktale;analysis;symbols;atmosphere;analogue photography;digital photography
Abstract: Bakalářská práce se zabývá pohádkami. Nešlo mi o převyprávění konkrétního příběhu nebo sledování dějové linie, pokusila jsem se celé téma zobecnit a vytvořit jeho analýzu. Hledala jsem symboly a aspekty, které utvářejí atmosféru a zabývala jsem se symbolickým významem barev a počtů, které se v pohádkách vyskytují.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with fairy tales and folktales. My work is not focused on creating a narrative line or describing any specific story. It is about generalizing the whole genre. The aim of the thesis is to search for symbols and aspects that create the atmosphere, and to learn about colours and numbers and their symbolic meaning in terms of fairy tales.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martina Havlova - Musle ve vlastovcim hnizde.pdfPlný text práce37,61 MBAdobe PDFView/Open
Havlova_v.pdfPosudek vedoucího práce415,82 kBAdobe PDFView/Open
Havlova_o.pdfPosudek oponenta práce478,66 kBAdobe PDFView/Open
Havlova.pdfPrůběh obhajoby práce372,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28217

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.