Title: Mé místo je tento svět.
Other Titles: My place is this world.
Authors: Pacholík, Matěj
Advisor: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Referee: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28233
Keywords: landart;věž;země;pocit
Keywords in different language: landart;tower;earth;feeling
Abstract: Jedná se o horizontálně obrácenou věž s kruhovým podstavcem.Vyhloubenou do jílového podloží poze za pomoci ručních nástrojů , do jejíhož nitra se po stěně linou točité schody a na dně je hladina vody zrcadlící koruny stomů nad věží a nebe . Dílo se nachází na protější straně potoka než vede cesta ,na vyvýšené ploše částečně skyté za tenkou bariérou z houští ale přesto z cesty viditelné.Dílem se snažím diváka odvést od rušivých povrchových věmů do nitra země i jeho vlastního .
Abstract in different language: It is a horizontally reversed tower with a circular pedestal. It is deep in the clay subsoil of the picture with the help of hand tools inside the wall of which there is a spiral staircase and at the bottom, the water level mirrored the crown of the stoma above the tower and the sky.   The work is on the opposite side of the creek before the road leads, on the elevated area partly over the thin barrier from the thickets but still visible from the road. The aim is to get the viewer away from the disturbing surface creatures into the interior of the earth and his own.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka matej.pdfPlný text práce65,06 MBAdobe PDFView/Open
Pacholik_v.pdfPosudek vedoucího práce328,04 kBAdobe PDFView/Open
Pacholik_o.pdfPosudek oponenta práce397,31 kBAdobe PDFView/Open
Pacholik.pdfPrůběh obhajoby práce457,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.