Title: Černá skříňka
Other Titles: Black box
Authors: Kudláčková, Karolína Ester
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Kabůrková Tereza
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28236
Keywords: keramika;fotografie;camera obscura;kamenina;negativ;zvukový záznam;fotografická emulze
Keywords in different language: ceramic;photography;camera obscura;stoneware;negativ;audio recording;light-sensitiv photo emulsion
Abstract: Bakalářská práce se skládá ze šesti otvíratelných keramických objektů - válců. Tyto tvary jsou vytvořené z kameninové hmoty. Schránky jsem vyrobila k zaznamenání a uchování obtisků svých blízkých, kteří jsou pro mě důležití. Tři schránky jsou určené pro mé nejbližší kamarádky, dvě pro rodiče a poslední schránka je pro naši kočku Fridu. Velikosti jsou odstupňované podle toho, jak dlouho se s dotyčnou osobou znám, jak dlouho se navzájem ovlivňujeme a vzájemně na sebe působíme. První záznam jsem učinila pomocí jednoduchého principu camery obscury. Do vrchní části víčka jsem umístila plíšek opatřený dírkou a na dno vnitřní části schránky jsem natřela světlo-citlivou fotografickou emulzi. Takto jsem sestrojila keramickou pinholi primitivní fotoaparát. Po vyfotografování vzniká uvnitř schránky přímo na střepu výrobku výsledná fotografie. Tím, že fotografie neprošla mezistupněm zaznamenání na film, je fotografie v negativu. Ve své práci jsem se nesnažila o co nejvěrnější zachycení vzhledu focených. To není ani touto technikou možné. Další záznam, který s danou osobou souvisí, je zvukový. S každým mým blízkým jsem na diktafon nahrála tematicky rozdílný zvukový záznam. Tuto část jsem individuálně s každým vymýšlela a konzultovala. Jedinou sjednocující podmínkou bylo, aby se záznam týkal nás dvou. Každá nahrávka poukazuje na nějaký skrytý příběh či skutečnost. Tento záznam jsem poté uložila do zařízení umístěného ve víčku krabičky. Při každém otevření krabičky se spustí zvuková stopa a daný záznam se přehraje. Tyto interaktivní objekty slouží převážně mně. Jsou mým specifickým keramickým albem, které je doplněno o zvuk. A jak u alb bývá zvykem, dávám ho k nahlédnutí ostatním.
Abstract in different language: For my Bachelor's thesis, I have chosen a custom theme and named it "Black box". My Bachelor's thesis consists of six openable ceramic objects all in shape of a cylinder. These objects are all made out of stoneware and my reason for creating them was the purpose of preserving memories of my beloved ones.Three of these boxes are dedicated to my best friends, two of them to my parents and the last one was made for our cat Frida. Size of the boxes vary, depending on for how long have I known the person in question and for how long have we been influencing and interacting with each other. The first record was made using a principle of camera obscura. I have placed a small metal plate with a pinhole in it into the upper part of the lid. Besides that, I have painted the inner bottom of the box using a light-sensitive photo emulsion. By doing so I have basically constructed a ceramic pinhole camera. After the picture is taken, the final photography is created directly on the object's surface (in this case, on one side of the box). Due to the fact that the photography has not come through the intermediate step recording on film it is a negative. My work includes another record associated with my chosen ones, an audio recording. Using a dictaphone I have created a recording on different subject with each of the selected few. I have consulted and created this part of my work with each of them individually. There was only one condition, uniting all of these sessions the recording had to be about the two of us and our relationship. After these recordings were finished, I have uploaded them on devices which were then placed into the lid of my boxes. Every time one of these boxes is opened, the audio recording starts playing. Those interactive objects are meant to serve especially me. It is a kind of special ceramic album, enriched with sounds. However, as it usually happens with albums, I do enjoy to show it to others too.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kudlackova.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
Kudlackova_v.pdfPosudek vedoucího práce479,12 kBAdobe PDFView/Open
Kudlackova_o.pdfPosudek oponenta práce640,1 kBAdobe PDFView/Open
Kudlackova_0.pdfPrůběh obhajoby práce469,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.