Title: "UNEXPECTED ...................."
Other Titles: Unexpected technique
Authors: Steinhauserová, Michaela
Advisor: Vach Gabriel, Doc. MgA.
Referee: Mochalová Eva, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28239
Keywords: technika;papír mache;porcelán;hmota
Keywords in different language: technique;paper mache;porcelain
Abstract: Mým základním cílem bylo pracovat s hmotou jinak, než jsem byla zvyklá ze své předchozí práce s porcelánem. Vytvořit tak nevšední a zajímavý objekt. Nahlížela jsem na svou práci také tak, že v dnešní době, kdy jsme přehlceni dokonalým a přesným designem, jsem chtěla udělat něco, co nebude mít žádnou funkci a bude sloužit pouze jako objekt, u kterého se třeba někdo pozastaví a vyvolá u něj nějakou emoci, ať už kladnou či zápornou.
Abstract in different language: My basic aim was to work with matter differently than I had been used to from my previous work with porcelain. Create an unusual and interesting object. I also looked at my work so that today, when we were overwhelmed by a perfect and precise design, I wanted to do something that would have no function, and would only serve as an object where someone might be paused and caused some emotion , Whether positive or negative.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka final1.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
Steinhauserova_v.pdfPosudek vedoucího práce552,49 kBAdobe PDFView/Open
Steinhauserova_o.pdfPosudek oponenta práce627,94 kBAdobe PDFView/Open
Steinhauserova.pdfPrůběh obhajoby práce477,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.