Název: Paroplynová elektrárna
Další názvy: Combined cycle power plant
Autoři: Maršal, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šafařík, Miroslav
Oponent: Majer, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2825
Klíčová slova: zplynování uhlí;paroplynový cyklus;paroplynová elektrárna;spalovací turbína;plynové turbíny;zemní plyn;uhelná elektrárna
Klíčová slova v dalším jazyce: coal gasification;combined cycle;combined cycle power stations;combustion turbine;gas turbines;natural gas;coal-fired power
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na problematiku paroplynových elektráren a je zpracována takovým způsobem, aby i neznalý člověk po jejím přečtení věděl, jak paroplynová elektrárna funguje, jaké je její využití v České republice a jaké má výhody oproti stávajícím uhelným elektrárnám. Abych mohl upozornit na výhody oproti uhelným elektrárnám, je věnováno několik stránek právě jim. Jsou zde uvedeny informace o tom, jak uhelné elektrárny fungují a jaký je jejich dopad na životní prostředí. Závěr práce je věnován celkovému shrnutí problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concerned with issues of steam-gas power plants. It is compiled in a way, that after reading it even an unknowing person will know how steam-gas power plant works and what is its utilization in the Czech Republic and chat are its advantages over culen coal power plants. Just to highlight these andvantages over coal power plants, some pages are dedicated to those power plants. The information contained in this thesis show us, how coal power plants work and what impact they have on the environment. The conclusion is dedicated to the final summarization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jan_Marsal.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047669_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047669_oponent.pdfPosudek oponenta práce274,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047669_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2825

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.