Title: Paroplynová elektrárna
Other Titles: Combined cycle power plant
Authors: Maršal, Jan
Advisor: Šafařík, Miroslav
Referee: Majer, Viktor
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2825
Keywords: zplynování uhlí;paroplynový cyklus;paroplynová elektrárna;spalovací turbína;plynové turbíny;zemní plyn;uhelná elektrárna
Keywords in different language: coal gasification;combined cycle;combined cycle power stations;combustion turbine;gas turbines;natural gas;coal-fired power
Abstract: Tato práce je zaměřena na problematiku paroplynových elektráren a je zpracována takovým způsobem, aby i neznalý člověk po jejím přečtení věděl, jak paroplynová elektrárna funguje, jaké je její využití v České republice a jaké má výhody oproti stávajícím uhelným elektrárnám. Abych mohl upozornit na výhody oproti uhelným elektrárnám, je věnováno několik stránek právě jim. Jsou zde uvedeny informace o tom, jak uhelné elektrárny fungují a jaký je jejich dopad na životní prostředí. Závěr práce je věnován celkovému shrnutí problematiky.
Abstract in different language: This thesis is concerned with issues of steam-gas power plants. It is compiled in a way, that after reading it even an unknowing person will know how steam-gas power plant works and what is its utilization in the Czech Republic and chat are its advantages over culen coal power plants. Just to highlight these andvantages over coal power plants, some pages are dedicated to those power plants. The information contained in this thesis show us, how coal power plants work and what impact they have on the environment. The conclusion is dedicated to the final summarization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Marsal.pdfPlný text práce2,56 MBAdobe PDFView/Open
047669_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,79 kBAdobe PDFView/Open
047669_oponent.pdfPosudek oponenta práce274,4 kBAdobe PDFView/Open
047669_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.