Title: Syntakticko-stylistická charakteristika textů vybraného periodika pro děti a mládež
Other Titles: Syntactic and stylistic analysis in magazines for children and teenagers
Authors: Frýbertová, Jana
Advisor: Vaňková Jana, PhDr.
Referee: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28253
Keywords: styl;jazykový styl;stylistika;funkční styly;publicistický funkční styl;syntax;časopisy pro děti a mládež;kvantitativní a kvalitativní analýza
Keywords in different language: a journalistic style;syntactic and stylistic analysis;magazines for children and teenagers;language level of text
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsána teoretická východiska práce - pojmy styl, stylistika, publicistický funkční styl a jazyková stránka jeho projevů. Dále je popsán jazykový materiál (časopisy ABC a Top dívky) a jsou stanovena kritéria, na základě nichž je provedena syntakticko-stylistická analýza v excerpovaných textových vzorcích dvou časopisů pro děti a mládež.Je provedena analýza nejen kvantitativní, ale i kvalitativní. V kapitole Závěry je provedena komparace zjištěných jevů na základě provedení analýz v obou typech časopisů. Jsou zdůrazněny jevy, které mají nejvýznamnější podíl na podobě jazykové úrovně obou zvolených časopisů.
Abstract in different language: This diploma thesis is called Syntactic and stylistic analysis in magazines for children and teenagers and is divided into three parts. The theoretical part describes mainly a journalistic style, syntactic and stylistic matters of its discourses, chosen magazines (ABC and Top dívky) and analytical criteria. The second part is a practical chapter which deals with results of both syntactic and stylistic analyses in two types of magazines. In the final part of this work called Conclusions we compare results of our analyses in both magazines and we try to classify and describe ascertained phenomena which have the biggest influence on an overall character of language level of texts in the chosen magazines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_-_J._Frybertova.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
frybertova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce96,63 kBAdobe PDFView/Open
frybertova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce30,22 kBAdobe PDFView/Open
frybertova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce58,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28253

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.