Název: Proměna rodinných hodnot po roce 1989 u českých žen a mužů v souvislosti se vzděláním
Další názvy: Comparison of the change in family values between men and women and its relation to education in the Czech Republic after 1989
Autoři: Klusáková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28263
Klíčová slova: rodina;hodnoty a postoje;proměna hodnot;hodnota rodičovství;hodnota manželství;gender;vzdělání;evs
Klíčová slova v dalším jazyce: the family;values and attitudes;change of values;value of parenthood;value of marriage;gender;education;evs
Abstrakt: Tato diplomová práce se věnovala otázce proměny rodinných hodnot u českých žen a mužů po roce 1989. Zejména v důsledku doposud malé pozornosti věnované vývoji rodinných hodnot a jejím odlišnostem dle genderu, měla práce za cíl odhalit, zda a jakým způsobem se liší proměna rodinných hodnot u žen a mužů v české populaci a jakou roli v této proměnně představuje dosažené vzdělání. Stanovený cíl byl následován skrze sekundární analýzu dat EVS z let 1991, 1999 a 2008.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis dealt with the issue of the transformation of family values of Czech women and men after 1989. In particular, due to the little attention to the development of family values and the related gender differences so far, the work aimed to reveal whether and how the family values change for women and men in the Czech population and the role played by the educational factor in this variable. The target was followed by a secondary analysis of the EVS data from the years 1991, 1999 and 2008.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Klusakova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klusakova_ved.pdfPosudek vedoucího práce180,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klusakova_DP_posudekOponenta.pdfPosudek oponenta práce177,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klusakova.PDFPrůběh obhajoby práce435,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28263

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.