Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtípková Martina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKlusáková, Markéta
dc.contributor.refereeKalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:26Z-
dc.date.available2016-5-6
dc.date.available2018-01-15T15:07:26Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier70322
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28263
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnovala otázce proměny rodinných hodnot u českých žen a mužů po roce 1989. Zejména v důsledku doposud malé pozornosti věnované vývoji rodinných hodnot a jejím odlišnostem dle genderu, měla práce za cíl odhalit, zda a jakým způsobem se liší proměna rodinných hodnot u žen a mužů v české populaci a jakou roli v této proměnně představuje dosažené vzdělání. Stanovený cíl byl následován skrze sekundární analýzu dat EVS z let 1991, 1999 a 2008.cs
dc.format100 s. (119 240 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrodinacs
dc.subjecthodnoty a postojecs
dc.subjectproměna hodnotcs
dc.subjecthodnota rodičovstvícs
dc.subjecthodnota manželstvícs
dc.subjectgendercs
dc.subjectvzdělánícs
dc.subjectevscs
dc.titleProměna rodinných hodnot po roce 1989 u českých žen a mužů v souvislosti se vzdělánímcs
dc.title.alternativeComparison of the change in family values between men and women and its relation to education in the Czech Republic after 1989en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis dealt with the issue of the transformation of family values of Czech women and men after 1989. In particular, due to the little attention to the development of family values and the related gender differences so far, the work aimed to reveal whether and how the family values change for women and men in the Czech population and the role played by the educational factor in this variable. The target was followed by a secondary analysis of the EVS data from the years 1991, 1999 and 2008.en
dc.subject.translatedthe familyen
dc.subject.translatedvalues and attitudesen
dc.subject.translatedchange of valuesen
dc.subject.translatedvalue of parenthooden
dc.subject.translatedvalue of marriageen
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedevsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Klusakova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Klusakova_ved.pdfPosudek vedoucího práce180,33 kBAdobe PDFView/Open
Klusakova_DP_posudekOponenta.pdfPosudek oponenta práce177,13 kBAdobe PDFView/Open
Klusakova.PDFPrůběh obhajoby práce435,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.