Název: Návrh výkonového transformátoru
Další názvy: Design of power transformer
Autoři: Nováček, Václav
Vedoucí práce/školitel: Vachtlová, Michaela
Oponent: Bouzek, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2827
Klíčová slova: Třífázový transformátor;jednofázový transformátor;výkonový transformátor;vinutí;magnetický obvod
Klíčová slova v dalším jazyce: Three-phase transformers;single-phase transformer;power transformer;windings;magnetic circuit
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce popisuje stav v oblasti výkonových transformátorů. Jejich konstrukci s využívanými materiály. Jejich obvyklé hodnoty podle norem. Stav pro zapojení více transformátorů paralelně. Celkový návrh určeného výkonového transformátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The last chapter describes a condition in power transformers. Their design used by the materials. The normal value according to standards. Status of the involvement of several transformers in parallel. The overall design of the specified power transformer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce702,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047754_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce292,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047754_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047754_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce147,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2827

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.