Název: Nemoc a aktérství
Další názvy: Disease and Agency
Autoři: Kommová, Alice
Vedoucí práce/školitel: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28270
Klíčová slova: crohnova choroba;autobiografie;multiplicita;nový materialismus;zprostředkovatelé;aktérství
Klíčová slova v dalším jazyce: crohn's disease;autobiography;multiplicity;new materialism;mediators;agency
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřená na Crohnovu nemoc jako na významného aktéra, který vymezuje subjektivitu příslušného pacienta a obecně i jeho podstatu a způsob existence. V práci jsou diskutovány takové oblasti, jako jsou projevy této nemoci, diagnostika a způsoby její léčby a jak se promítají do utváření sociálních vztahů příslušného pacienta. Práce je inspirována výzkumem Annemarie Mol (2002), která prokázal existenci multiplicity v případě aterosklerózy. Obecně jsem pracovala s principy nového materialismu ve snaze rozkrýt zprostředkovatele, kteří se podílejí na vymezení povahy nemoci a existence pacienta.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis focuses on Crohn's disease as an important actor, which determines the subjectivity of the patient and, in general, his / her nature and way of existence. The work discusses areas such as the manifestations of this disease, the diagnosis and the ways of its treatment and how it is reflected in the formation of the social relations of the patient concerned. The work is inspired by the research by Annemarie Mol (2002), which demonstrated the existence of multiplicity in the case of atherosclerosis. Generally, I have been working with the principles of new materialism in an attempt to unravel mediators who are involved in defining the nature of the disease and the existence of the patient.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kommova_DP_2017.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vdp_Kommova.pdfPosudek vedoucího práce173,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-oponenta-dp _Kommova.pdfPosudek oponenta práce174,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kommova.PDFPrůběh obhajoby práce263,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28270

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.