Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorKommová, Alice
dc.contributor.refereeŠvantner Martin, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:26Z-
dc.date.available2016-5-6
dc.date.available2018-01-15T15:07:26Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-26
dc.identifier70508
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28270
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na Crohnovu nemoc jako na významného aktéra, který vymezuje subjektivitu příslušného pacienta a obecně i jeho podstatu a způsob existence. V práci jsou diskutovány takové oblasti, jako jsou projevy této nemoci, diagnostika a způsoby její léčby a jak se promítají do utváření sociálních vztahů příslušného pacienta. Práce je inspirována výzkumem Annemarie Mol (2002), která prokázal existenci multiplicity v případě aterosklerózy. Obecně jsem pracovala s principy nového materialismu ve snaze rozkrýt zprostředkovatele, kteří se podílejí na vymezení povahy nemoci a existence pacienta.cs
dc.format74 s. (109 926)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcrohnova chorobacs
dc.subjectautobiografiecs
dc.subjectmultiplicitacs
dc.subjectnový materialismuscs
dc.subjectzprostředkovatelécs
dc.subjectaktérstvícs
dc.titleNemoc a aktérstvícs
dc.title.alternativeDisease and Agencyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis focuses on Crohn's disease as an important actor, which determines the subjectivity of the patient and, in general, his / her nature and way of existence. The work discusses areas such as the manifestations of this disease, the diagnosis and the ways of its treatment and how it is reflected in the formation of the social relations of the patient concerned. The work is inspired by the research by Annemarie Mol (2002), which demonstrated the existence of multiplicity in the case of atherosclerosis. Generally, I have been working with the principles of new materialism in an attempt to unravel mediators who are involved in defining the nature of the disease and the existence of the patient.en
dc.subject.translatedcrohn's diseaseen
dc.subject.translatedautobiographyen
dc.subject.translatedmultiplicityen
dc.subject.translatednew materialismen
dc.subject.translatedmediatorsen
dc.subject.translatedagencyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kommova_DP_2017.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
vdp_Kommova.pdfPosudek vedoucího práce173,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek-oponenta-dp _Kommova.pdfPosudek oponenta práce174,01 kBAdobe PDFView/Open
Kommova.PDFPrůběh obhajoby práce263,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.