Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPoláček, Michal
dc.contributor.refereeTalla Jakub, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:30Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:07:30Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-18
dc.identifier70975
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28281
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá simulací trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem. V první části jsou uvedeny výhody středofrekvenčního transformátoru a následně je proveden přehled trakčních měničů se středofrekvenčním transformátorem. Hlavní část této práce se zabývá vytvořením simulačního modelu trakčního měniče se středofrekvenčním transformátorem a ověřením jeho vlastností ve vybraných stavech. Chování trakčního měniče bylo analyzováno pomocí simulačního prostředí Matlab/Simulink s knihovnou Plecs.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrakční měničcs
dc.subjectnapěťový pulzní usměrňovačcs
dc.subjectprimární jednofázový napěťový pulzní usměrňovačcs
dc.subjectstředofrekvenční transformátorcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectsimulační modelcs
dc.subjectpr regulátorcs
dc.subjectměkká komutace.cs
dc.titleTrakční měnič se středofrekvenčním transformátoremcs
dc.title.alternativeTraction converter with medium-frequency transformeren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the simulation of a traction converter with medium-frequency transformer. In the first part are presented advantages of a medium-frequency transformer and then is an overview of traction converter with medium-frequency transformer. The main part of this thesis deals with the created of the simulation model of the traction converter with medium-frequency transformer and verification of its properties in selected states. The behaviour of traction converter was analysed by the simulation at the Matlab/Simulink-Plecs software.en
dc.subject.translatedtraction converteren
dc.subject.translatedvoltage-source active rectifieren
dc.subject.translatedprimary single-phase voltage-source active rectifieren
dc.subject.translatedmedium-frequency transformeren
dc.subject.translatedsimulationen
dc.subject.translatedsimulation modelen
dc.subject.translatedpr controlleren
dc.subject.translatedsoft commutation.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Polacek.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
070975_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce338,34 kBAdobe PDFView/Open
070975_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,89 kBAdobe PDFView/Open
070975_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce167,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28281

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.