Title: Využití inscenačních a situačních metod ve výuce biologie
Other Titles: Use of staging and situational methods in teaching biology
Authors: Šimková, Alžběta
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28287
Keywords: situační metody;inscenační metody;aktivizační metody;výukové metody;výuka pro žáky základních škol;soubor inscenací;soubor situací
Keywords in different language: situational methods;staging methods;activation methods;teaching methods;teaching for elementary school pupils;a set of productions;a set of situations
Abstract: Diplomová práce na téma "Využití inscenačních a situačních metod ve výuce biologie" je zaměřena na inscenační a situační výukové metody, a to z pohledu teoretického i praktického. Teoretická část je obecně zaměřena na popis aktivizačních metod se zaměřením na inscenační a situační výukové metody. Dále se pak v praktické části nachází metodika, sborník inscenací a situací, popis aktivit ověřených v praxi a vyhodnocení dotazníků, díky kterým byly zjištěny názory žáků o využití inscenačních a situačních metod ve výuce.
Abstract in different language: The diploma thesis on the topic ''Utilization of staging and situational methods in biology education'' is focused on staging and situational educational methods from both theoretical and practical point of view. The theoretical part deals with the description of activation methods with specialization on staging and situational educational methods. Furthermore, the practical part consists of methodology, collection of staging and situations, description of activities proved by practices, and questionnaires evaluation. These questionnaires found out opinions of students concerning utilization of staging and situational methods in education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Simkova_Alzbeta.pdfPlný text práce15,2 MBAdobe PDFView/Open
Simkova V.pdfPosudek vedoucího práce494,46 kBAdobe PDFView/Open
Simkova O.pdfPosudek oponenta práce676,04 kBAdobe PDFView/Open
Simkova P.pdfPrůběh obhajoby práce236,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28287

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.