Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVágnerová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorKocarová, Kristýna
dc.date.accepted2017-9-11
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:36Z-
dc.date.available2015-12-10
dc.date.available2018-01-15T15:07:36Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier68655
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28288
dc.description.abstractDíky této diplomové práci vznikla sada problémových úloh z biologie. Bylo vytvořeno 17 úloh, které ověřovalo 68 studentů z prvního, druhého a třetího ročníku vyššího gymnázia. Problémové úlohy byly studenty pochopeny a vzbudily u nich zájem. Procvičování bylo přijímáno velmi pozitivně, i když se s touto metodou studenti setkali poprvé. Při ověřování se zkoumala správnost biologických dat. Přibližně polovina respondentů vyřešila úlohy správně. Z dotazníkového šetření vyplynula oblíbenost metody a její účinnost po praktické stránce. Při komparaci fakticky správných odpovědí se školním hodnocením studentů, byl zjištěn přínos pro studenty s horším klasifikačním stupněm. Dokázali logicky vyvozovat biologická fakta, aniž by se učili nazpaměť. Problémové úlohy nejsou zaměřeny na memorování znalostí, ale rozvíjejí studentovo racionální uvažování a kritické myšlení.cs
dc.format59 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectproblémové úlohycs
dc.subjectaktivizační metodycs
dc.subjectbiologiecs
dc.subjectgymnáziumcs
dc.subjectučitelcs
dc.subjectstudentcs
dc.titleProblémové úlohy v biologiics
dc.title.alternativeProblem-based teaching in biologyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedA set of problem-solving tasks for the subject of biology has been created thanks to this thesis. Sixty-eight students of a chosen grammar school, precisely of the first, second and third grade checked the seventeen created tasks. The problem-solving tasks were understood well by all students and raised their interest. The reaction to the tasks processing was positive even though the students have dealt with this method for the first time. Accuracy of biological data was examined during the checking process. Almost half of the answerers solved the given tasks successfully. The used questionnaire survey showed that the method is liked and very effective in practical use. Comparison of the right answers with school assessment of students proved that the method is beneficial to students with lower educational results. The students could deduce biological facts logically without having to learn information by heart. Problem-solving tasks are not focused on memorising facts but on developing rational and critical thinking of students.en
dc.subject.translatedproblem-solving tasksen
dc.subject.translatedactivation methodsen
dc.subject.translatedbiologyen
dc.subject.translatedgrammar schoolen
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedstudenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Kocarova (se zadanim).pdfPlný text práce4,31 MBAdobe PDFView/Open
Kocarova V.pdfPosudek vedoucího práce504,82 kBAdobe PDFView/Open
Kocarova O.pdfPosudek oponenta práce966,75 kBAdobe PDFView/Open
Kocarova P.pdfPrůběh obhajoby práce229 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28288

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.