Title: Naučná stezka z Vranovic do Nepomuka
Other Titles: Educational path from Vranovice to Nepomuk
Authors: Kůrková, Lenka
Advisor: Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28293
Keywords: naučná stezka;vranovice;sedlice;nepomuk;zalány;informační panel;přírodní a historické hodnoty;ochrana přírody
Keywords in different language: educational trail;vranovice;sedlice;nepomuk;zalány;educational panel;natural and historical values
Abstract: Diplomová práce s názvem Naučná stezka z Vranovic do Nepomuka pojednává o návrhu naučné stezky na trase Vranovice Sedlice Zalány Nepomuk. Trasa naučné stezky má délku přibližně 11 km a řadí se mezi středně dlouhé. Je určena pro pěší či cyklisty. Stezka seznamuje návštěvníka s přírodními a historickými hodnotami území a usiluje o budování kladného postoje člověka k přírodě. Pro naučnou stezku byly navrženy tři typy informačních panelů s různým obsahem a formou zpracování. Školám a veřejnosti budou k dispozici vytvořené pracovní listy.
Abstract in different language: The thesis named "Naučná stezka z Vranovic do Nepomuka" is focused on the concept of the educational trail. This trail routes villages Vranovice, Sedlice, Zalány and Nepomuk. A length of the trail is 11 km and it is intended for hikers and cyclists. The educational trail introduces natural and historical values to a visitor and strives to formation of visitor´s attitude towards nature. There were designed three types of educational panels on the trail, which talk about different themes. Worksheets will be available for schools and for the public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurkova DP_Navrh Naucne stezky z Vranovic do Nepomuka.pdfPlný text práce7,74 MBAdobe PDFView/Open
Kurkova V.pdfPosudek vedoucího práce580,6 kBAdobe PDFView/Open
Kurkova O.pdfPosudek oponenta práce537,45 kBAdobe PDFView/Open
Kurkova P.pdfPrůběh obhajoby práce238,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.