Title: Sezónní dynamika epigeických pavouků PR Hůrky
Other Titles: Seasonal dynamic of epigeic spiders in the nature reserve Hůrky
Authors: Soprová, Nikol
Advisor: Hradská Ivana, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28297
Keywords: arachnofauna;sezónní dynamika;monitoring;zemní pasti;pr hůrky;klimaxový druh;mokřadní olšiny;borové doubravy;druhy pavouků
Keywords in different language: arachnofauna;seasonal dynamics;monitoring;earth traps;nature reserve hůrky;klimax species;wetland alder;pine oak forests;species of spiders
Abstract: Od května do listopadu roku 2016 byl proveden v PR Hůrky monitoring pavoučích společenstev epigeických druhů pavouků. Pro odchyt pavouků byla vybrána dvě rozdílná stanoviště pro umístění zemních pastí: suché stanoviště borových doubrav a vlhké stanoviště mokřadních olšin s výskytem rašelinišť. Zmiňovanou metodikou se podařilo odchytit celkem 345 exemplářů zkoumané skupiny pavouků (Araneae), kteří byli zařazeni do 13 čeledí a 35 druhů. Výzkumem byl zjištěn výskyt faunisticky významných druhů Agyneta cauta, Trichopterna cito, Pirata uliginosus, Textrix denticulata a Cybaeus angustiarum. V PR Hůrky bylo nalezeno šest druhů řazených do červeného seznamu.
Abstract in different language: From May to November 2016, the monitoring of spider communities of epigeic spider species was carried out in PR Hůrky. For the capture of spiders, two different locations for the ground traps emplacement were selected: a dry part of pine oak habitat and a wetland site with peat bogs. By the mentioned methodology, a total of 345 specimens of the group of spiders (Araneae), which were included in 13 families and 35 species, were captured. Research has shown the occurrence of faunistically important species of Agyneta cauta, Trichopterna cito, Pirata uliginosus, Tetrix denticulata and Cybaeus angustriarum. There were found six species listed in the red list in the PR Hůrky.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Soprova 2017.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Soprova V.pdfPosudek vedoucího práce542,51 kBAdobe PDFView/Open
Soprova O.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Soprova P.pdfPrůběh obhajoby práce221,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.