Title: Vztah exprese genů angiogenních signálních drah k vaskularizaci nádorů jater
Other Titles: Relation of gene expression of angiogenic signaling pathways to vascularization of tumors of the liver
Authors: Macánová, Tereza
Advisor: Pešta Martin, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28299
Keywords: exprese genů;tumor;štítná žláza;izolace dna;izolace rna;pcr;reverzní transkripce;rakovina
Keywords in different language: isolation of rna;isolation of dna;gene expression;glandula thyroidea;pcr;reverse transcription;cancer;tumor
Abstract: Práce se skládá z praktické části, zahrnující výzkum v laboratoři LFUK v Plzni tumoru štítné žlázy a jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Během tohoto výzkumu došlo k izolaci RNA a DNA ze vzorků tkáně zalité do parafínových bločků. RNA byla dále reverzní transkripcí převedena na DNA a vzorky byly zkoumány metodou PCR. V teoretické části je práce zaměřena na problematiku nádorů a rozbor výsledků praktické části.
Abstract in different language: The aim of the thesis was to determine the expression of genes, whose products are involved in the activation of angiogenesis in colorectal carcinoma of the liver metastases and comparison with expression with transient tissue (tumor - normal tissue) and normal liver tissue. The work consists of a practical part, including research at the LFUK laboratory in Pilsen of the thyroid gland. During this research, RNA and DNA were isolated from tissue samples embedded in paraffin binders. RNA was further converted by reverse transcription into DNA and the samples were examined by PCR. The theoretical part is focused on the problems of tumors and the analysis of the results of the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Macanova_Tereza.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Macanova V.pdfPosudek vedoucího práce752,46 kBAdobe PDFView/Open
Macanova O.pdfPosudek oponenta práce172,56 kBAdobe PDFView/Open
Macanova P.pdfPrůběh obhajoby práce235,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28299

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.