Název: Možnosti zvyšování účinnosti tavení v indukčních kelímkových pecích
Další názvy: Options of melting efficiency increase in induction crucible furnaces
Autoři: Formánek, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Kroupa, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2830
Klíčová slova: indukční ohřev;indukční kelímková pec;teorie indukčního ohřevu;indukční svařování;indukční pájení;indukční kalení;účinnost indukční kelímkové pece
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction heating;induction crucible furnace;theory of induction heating;induction welding;induction brazing;induction hardening;efficiency of induction crucible furnaces
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zvyšování účinnosti tavení v indukčních kelímkových pecích. Dále se zabývá stručně teorií indukčního ohřevu. V práci je zahrnuto využití indukčních ohřevů v praxi a konečným bodem je zhodnocení kritériem 3E.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is aimed at increasing efficiency in induction crucible melting furnaces. It also deals briefly the theory of induction heating. The work includes the use of induction heating in practice and final point is the evaluation criterion 3E.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_KEV_Jaroslav_Formanek_2012.pdfPlný text práce6,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048248_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048248_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048248_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2830

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.