Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanuška Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHerejková, Jitka
dc.contributor.refereeUlrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:45Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:07:45Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71634
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28310
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá aplikací vybrané metody průmyslového inženýrství (metoda SMED) ve firmě GRAMMER CZ, s. r. o. V teoretické části, která je podkladem pro vypracování dalších částí diplomové práce jsou z vybraných literárních zdrojů zpracované poznatky týkající se metody SMED a problematiky úzkého místa. Analytická část je zaměřena na představení společnosti, výrobního procesu a zejména na současný postup výměny formy pěnovacího stroje. Proces je důkladně popsán pomocí tzn. jízdního řádu výměny a jednotlivé etapy jsou detailně rozebrány. Na základě poznatků je vytvořen standardizovaný postup. Poslední část se zabývá ekonomickým zhodnocením, v němž byla na základě výsledků měření stanovena celková časová úspora.cs
dc.format93 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmedcs
dc.subjectgrammer czcs
dc.subjectkaizencs
dc.subjectinterní činnostics
dc.subjectexterní činnostics
dc.subjectprocescs
dc.subjectplýtvánícs
dc.titleSMED analýza vybraných procesů a následná optimalizace ve společnostics
dc.title.alternativeSMED analysis of selected processes and the subsequent optimization in the companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the application of the selected method of industrial engineering (SMED method) in the company GRAMMER CZ, s.r.o. In the theoretical part, which is the basis for elaboration of other parts of the diploma thesis, the knowledge about the SMED method and the problems of a narrow place are processed from selected literary sources. The analytical part focuses on the introduction of the company, the production process and, in particular, the current process of changing the form of the foaming machine. The process is thoroughly described using the so-called timetable of the change and the individual stages are analyzed in detail. Based on the findings, a standardized procedure is developed. The last part deals with the economic evaluation in which the total time savings were quantified based on the results of the measurements.en
dc.subject.translatedsmeden
dc.subject.translatedgrammer czen
dc.subject.translatedkaizenen
dc.subject.translatedinternal aktivityen
dc.subject.translatedexternal aktivityen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedwastingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Herejkova.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
DP_Herejkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,15 MBAdobe PDFView/Open
DP_Herejkova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,73 MBAdobe PDFView/Open
DP_Herejkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28310

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.