Title: Analýza výkonnosti podnikatelského plánu organizace
Other Titles: Performance Analysis of a Firm's Business Plan
Authors: Kliment, Martin
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28315
Keywords: analýza výkonnosti;strategický plán;strategické cíle;finanční plán;analýza rizik;strategické scénáře;eva
Keywords in different language: performance analysis;strategic plan;strategic objectives;financial plan;risk analysis;strategic scenarios;eva
Abstract: Tématem diplomové práce je analýza výkonnosti podnikatelského plánu konkrétní organizace. Práce byla vypracována ve společnosti Doosan Škoda Power s.r.o., která se zaměřuje na výrobu parních turbín. V první části je představena společnost a provedena analýza prostředí. Poté je stanoven strategický plán společnosti a definovány strategické cíle. Následuje sestavení finančního plánu. Dále je provedena analýza rizik, sestaveny strategické scénáře a jsou parametrizovány cíle společnosti. V poslední části je provedena a vyhodnocena analýza výkonnosti finančního plánu.
Abstract in different language: The theme of this graduation thesis is Performance Analysisof a Business Plan of a chosen company. The thesis was performed on the company Doosan Skoda Power s.r.o. which is focused on the production of steam turbines. In the opening chapter of the thesis the company is introduced and the environmental analysis is performed. Then the strategic plan of company is determined and the strategic objectives defined, followed by the financial plan building. Then the risk analys is performed, strategic scenarios built and the company objectives are parameterized. The last part of the thesis focuses on the execution and evaluation of the financial plan performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kliment_2017.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kliment_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,75 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kliment_OP.PDFPosudek oponenta práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Kliment.PDFPrůběh obhajoby práce1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28315

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.