Title: Agilní projektový management - Efektivní řízení projektů
Other Titles: Agile Project Management - Managing projects effectively
Authors: Treppeschová, Kateřina
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Luhan Igor, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28334
Keywords: projekt;projektové řízení;agile;agilní projektové řízení;waterfall;waterfallový přístup k řízení projektů;projektový management;scrum;agilní přístup;dsdm;xp;agile factory;efektivita v projektovém řízení
Keywords in different language: project;project management;agile;agile project management;waterfall;waterfall approach;scrum;agile approach;dsdm;xp;agile factory;effectivity in project management
Abstract: Cílem diplomové práce je objasnit problematiku kombinace waterfallového a agilního řízení projektů a odpovědět na otázku, zda je takto možné dosáhnout efektního způsobu řízení. Teoretická část této diplomové práce poskytuje úvod do problematiky obou těchto přístupů a uvádí jejich silné a slabé stránky. V úvodu praktické části je představena vybraná společnost a její metodika. Autorka práce poskytuje zhodnocení kombinace obou přístupů, které v průběhu jedno roku testovala na projektu, který řídila. Autorka přináší závěry z tohoto testování podložené finančními výsledky projektu a evaluací spokojenosti projektového vlastníka. Diplomová práce dále poskytuje příklad metodiky, která je založena na kombinaci obou přístupů a přináší závěry z testování této metodiky. Práce je zakončena třemi klíčovými faktory, které dle průzkumu vedou k efektivnímu řízení projektů.
Abstract in different language: The goal of the thesis is to evaluate options for combining agile and waterfall approach in project management to create effective project management approach. The theoretical part of the thesis provides an opening into this topic and evaluates both approaches. The approaches are there described and their strengths and weaknesses are highlighted. The practical part of the thesis describes chosen company and its methodology and framework for managing waterfall and agile projects. The author of the thesis describes her management approach that combines waterfall and agile approach, that she tested during one year on a project she managed. This management approach is evaluated based on financial results of the project and satisfaction survey with the business owner. The thesis further describes a methodology, that was tested by the company and presents conclusions about formal methodologies that combines both approaches. As a conclusion, the thesis provides three key factors for a successful combination of both approaches to achieve effectiveness in project management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Treppeschova_Diplomova prace.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
DP_Treppeschova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,98 MBAdobe PDFView/Open
DP_Treppeschova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
DP_Treppeschova.PDFPrůběh obhajoby práce1,13 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28334

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.