Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFilipi Zbyněk, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFranců, Tomáš
dc.date.accepted2017-9-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:13Z-
dc.date.available2014-12-11
dc.date.available2018-01-15T15:08:13Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-29
dc.identifier64389
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28400
dc.description.abstractV této diplomové práci se věnujeme analýze aktuálního stavu dostupných výukových materiálů na téma kyberšikany v České republice, hodnotíme jejich kvalitu, působnost, odbornost a obsah. Poukazujeme na nutnost vzdělávání žáků, pedagogů a rodičů v oblasti kyberšikany. V praktické části práce navrhujeme systém výukových materiálů pro jednotlivé předměty a jejich integraci do výuky předmětů základní školy. Výukové materiály jsou integrovány do předmětů vždy ve vztahu k RVP ZV, jeho průřezovým tématům a klíčovým kompetencím.cs
dc.format58 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkyberšikana kyberstalkingcs
dc.subjectkybergroomingcs
dc.subjectsextingcs
dc.subjectobtěžovánícs
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectagresorcs
dc.subjectoběťcs
dc.titleVýukový elektronický materiál kyberšikana na základní školecs
dc.title.alternativeEducational electronic material - Cyberbullying in primary schoolsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn this diploma work we analyze the current state of the available teaching materials on cyberbullying in the Czech Republic, we evaluate their quality, competence, expertise and content. We point to the need to educate pupils, pedagogues and parents about cyberbullying. In the practical part of the thesis we propose a system of teaching materials for individual subjects and their integration into the teaching of elementary school subjects. Learning materials are integrated into subjects in relation to the RVP ZV, its cross-cutting themes and key competences.en
dc.subject.translatedcyberbullyingen
dc.subject.translatedcyberstalkingen
dc.subject.translatedcybergroomingen
dc.subject.translatedsextingen
dc.subject.translatedharassmenten
dc.subject.translatedprimary schoolen
dc.subject.translatedaggressoren
dc.subject.translatedvictimen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace - kybersikana (francu).pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Francu_DP_hodnoceni_Filipi_2017.pdfPosudek vedoucího práce195,7 kBAdobe PDFView/Open
Francu posudek.pdfPosudek oponenta práce197,33 kBAdobe PDFView/Open
Francu protokol507.pdfPrůběh obhajoby práce465,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.