Title: Digitální vyprávění
Other Titles: Digital Storytelling
Authors: Hlavatá, Markéta
Advisor: Rohlíková Lucie, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28402
Keywords: digitální vyprávění;storytelling;vyprávění příběhů;vizuální vyprávění příběhů;tablet;digitální technologie;mobilní technologie;digitální gramotnost;dovednosti 21. století
Keywords in different language: digital storytelling;storytelling;mobile technology;digital technology;tablet;visual storytelling;digital literacy;21th century skills
Abstract: Tématem práce je digitální vyprávění (dále DV) a jeho využití ve vzdělávání na SŠ a ZŠ. Cílem práce je definovat náležitosti přípravy hodiny s DV, sestavit seznam pro tento účel vhodných aplikací pro mobilní digitální technologie (tablet) a na základě projektu provedeného v praxi a výstupů žáků vymezit také možná úskalí, která může DV ve škole přinést. V úvodní části se práce zabývá teoretickým podkladem tématu, následuje praktická část s přípravou projektu ve škole a vyhodnocení výzkumného šetření formou dotazníku pro žáky.
Abstract in different language: The topic of this work is the Digital Storytelling (DS) and is focused on using DS at school during education. The goal is giving definition of main points of preparation lessons with DS, possible complications and drawing up a suitable application list for mobile digotal technology. First part of this work is concernet with theory, the second with practical application at school a the last research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hlavata_Digitalni_vypraveni.pdfPlný text práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Hlavata hodnoceni393.pdfPosudek vedoucího práce721,77 kBAdobe PDFView/Open
Hlavata posudek405.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Hlavata protokol506.pdfPrůběh obhajoby práce448,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.