Název: ALTAN.RU - Překlad webových stránek z RJ do ČJ, vypracování překladatelského komentáře a tématického slovníku
Další názvy: ALTAN.RU - Translation of a website from Russian to Czech language; elaboration of translation commentary and thematic glossary
Autoři: Petráčková, Olga
Vedoucí práce/školitel: Golčáková, Bohuslava
Oponent: Urieová, Libuše
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2841
Klíčová slova: překlad;ALTAN;výrobce těstovin;těstoviny
Klíčová slova v dalším jazyce: pasta;pasta factory;translation;ALTAN
Abstrakt: Stále více se ukazuje, že reklama na Internetu je jednou z vysoce efektivních způsobů marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že se Internet stal dostupný pro nepřeberné množství domácností, firmy často přistupují k prezentaci svých služeb a produktů právě prostřednictvím celosvětové sítě. Jednou z nich je také společnost ALTAN, jež sdružuje velké podniky na území Altajského kraje. Svou působnost chtěla ovšem rozšířit i do České republiky, a proto zadala v dubnu 2011 poptávku na server Businessinfo.cz, kde hledala nové odběratele pro své produkty. Internetová prezentace je ovšem dodnes pouze v ruském jazyce. Z toho důvodu vznikla i tato bakalářská práce, jejímž cílem je přeložit nejdůležitější části a nabídnout firmě překlady, aby mohla efektivněji oslovit české zákazníky.
Abstrakt v dalším jazyce: Nowadays it is evident that advertising on the Internet belongs to one of the most effective ways of marketing. Since the Internet became available to most households, companies often try to approach their potential customers via worldwide web. One of them is the company ALTAN, which brings together large companies in region near the city Barnaul. It wanted to expand to the Czech Republic too, however, their website is still in Russian. This thesis aims to translate the most important parts of the presentation in order to approach Czech customers closer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE ALTAN.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0013.PDFPosudek vedoucího práce800,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0014.PDFPosudek oponenta práce549,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0015.PDFPrůběh obhajoby práce244 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2841

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.