Title: Eneoliticko-bronzový keramický komplex
Authors: Hlásek, Daniel
Referee: Chvojka Ondřej, Doc. Mgr. Ph.D.
Šmejda Ladislav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28418
Keywords: keramika; eneolit; doba bronzová; účel artefaktů
Keywords in different language: pottery; aeneolithic; bronze age; purpose of artifacts
Abstract: Tématem dizertační práce je eneoliticko-bronzový keramický komplex, pozoruhodná struktura evropského pravěku. Komplex je dle stávající definice tvořen ustálenou skladbou rozmanitých druhů keramických nádob, která se v prostoru střední Evropy a jižní Skandinávie průběžně opakovala po dobu více jak tři tisíce let. V západní a východní Evropě si lidé měli vystačit s mnohem prostším souborem keramického inventáře. Obdobně tomu mělo být i na definovaném území před, v neolitu a na samém počátku eneolitu, i po, od vyvinuté doby železné, období trvání eneoliticko-bronzového komplexu. Přestože je tento termín v odborné literatuře v poslední době zmiňován, dosud byla podána zatím jen jeho obecná definice. Zevrubnému rozebrání tématu je věnována tato dizertační práce. Keramický komplex chápu jako významnou strukturu v čase dlouhého trvání, která byla nedílnou součástí stabilního a komplexního společenského systému středoevropského eneolitu a doby bronzové. Keramické nádoby zcela určitě nebyly v rámci své živé kultury hybateli společenských procesů, avšak v archeologických pramenech mohou být jejich významnými indikátory. Hlavním přístupem práce je chápání pravěké keramiky jako bohatého informačního pramene, který se zde neomezuje na využití ke kulturně chronologickému zařazení, jak to stále bývá obvyklé v tradičních materiálových pracích, ale důraz je kladen na studium pravěké keramiky z úhlu jejího původního účelu v rámci svého živého kontextu.
Abstract in different language: The topic of this dissertation is the Aeneolithic-Bronze Age pottery complex . The complex consists of a stable range of various kinds of ceramic vessels which continuously reappeared in the territory of central Europe and southern Scandinavia for over three thousand years. Both before and after that time, people managed with a much more limited ceramic inventory. Although the term itself has appeared in recent professional literature, its definition has remained rather vague. This dissertation is devoted to a detailed exploration of this topic.The dissertation's main concept is the belief that prehistoric pottery is a rich source of information. Emphasis is placed on the study of prehistoric pottery from the viewpoint of its original role within a live context.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hlasek 2016 DISERTACE.pdfPlný text práce4,54 MBAdobe PDFView/Open
Hlasek_2016_posudek_Chvojka.pdfPosudek oponenta práce617,39 kBAdobe PDFView/Open
Hlasek_2016_Posudek_Smejda.pdfPosudek vedoucího práce515,36 kBAdobe PDFView/Open
Hlasek_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce395,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28418

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.