Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSosna Daniel, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSál, Luboš
dc.contributor.refereeBrunclíková Lenka, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:37Z-
dc.date.available2015-6-5
dc.date.available2018-01-15T15:08:37Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-4-25
dc.identifier65824
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28433
dc.description.abstractTato práce se snaží v prvé části zmapovat logiky třídění potravin v případě potravních zákazů. V čáísti druhé se snaží popsat sociální důsledky pro osoby s těmito odlišnými klasifikačními logikami od dominantní společnosti. Výchozím bodem zájmu práce jsou osoby s dobrovolným zákazem lepku a základním zdrojem informací mimo jiné byly zejména polostrukturované rozhovory.cs
dc.format49 s. (69027 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectantropologie jídlacs
dc.subjectantropologie tělacs
dc.subjectmedicínská antropologiecs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectidentitycs
dc.subjectsociální kontrolacs
dc.subjectpotravní tabucs
dc.titleSociální důsledky pro osoby s odlišnou kategorizací potravin na poživatelné a nepoživatelné, pramenící z neshody v této sféře s dominantní společnosti.cs
dc.title.alternativeThe social consequences for people with different categorization of food as edible or disedible, arising from disagreements in this sphere with the dominant society.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis work in the first part tries to map out logic of sorting food in case of food taboos. In the second part tries to examine social consequences for people with those different classification logic, differing from the dominant society. The starting point of my thesis are persons with voluntary taboo on gluten. Basic source of information are semi-structured interviews.en
dc.subject.translatedfood anthropologyen
dc.subject.translatedanthropology of the bodyen
dc.subject.translatedmedical anthropologyen
dc.subject.translatedclassificationen
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedsocial controlen
dc.subject.translatedfood taboosen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sal_Lubos_2016.pdfPlný text práce383,75 kBAdobe PDFView/Open
Sal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce443,64 kBAdobe PDFView/Open
Sal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce684,91 kBAdobe PDFView/Open
Sal_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce612,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.