Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHrkalová, Valentýna
dc.contributor.refereeSosna Daniel, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:35Z-
dc.date.available2016-6-28
dc.date.available2018-01-15T15:08:35Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-25
dc.identifier70118
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28437
dc.description.abstractTato práce se zabývá identitou kompetitivního týmu eSport, ve kterém členové vnímají hru League of Legends více než jen jako volnočasovou aktivitu. Hraní v týmovém prostředí formuje nové sociální vztahy a interakce a je tak i důležitou součástí jedincova každodenního života. Práce si klade za cíl zjistit a porozumět tomu, jak se utváří a jaká je identita hráčů v eSport týmu. Konkrétněji i vymezit, za jakých okolností se sami hráči vidí jako členové týmu a identifikují se s ním. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy a teorie týkající se především identity, sportu a virtuality, které jsou následně aplikovány v analytické části, jejímž základem jsou polo-strukturované rozhovory.cs
dc.format95 s. (126 343 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectidentitacs
dc.subjectsportcs
dc.subjectsportovní týmcs
dc.subjecton-line hracs
dc.subjectvirtuální světcs
dc.subjectesportcs
dc.subjecttýmová identitacs
dc.subjectkolektivní identitacs
dc.subjectleague of legendscs
dc.titleIdentita hráčů e-sport v rámci kompetitivního týmucs
dc.title.alternativeThe identity of e-sport players within competitive teamen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis discusses the identity of a competitive eSport team, in which its members play League of Legends in a more serious way, than just as a leisure activity. Playing in a team environment forms new social relations and interactions, therefore it is an important part of individual's everyday life. The aim of this thesis is to discover and understand how identity of eSport players is formed. More specifically, it aims to find out in what occasions players perceive themselves as members of the team and identify themselves with it. The theoretical part of this thesis is focused on defining fundamental concepts and theories primarily concerning identity, sport and virtuality. These are then applied in the analytical part, which is based on semistructured interviews.en
dc.subject.translatedidentityen
dc.subject.translatedsporten
dc.subject.translatedsport teamen
dc.subject.translatedon-line gameen
dc.subject.translatedvirtual worlden
dc.subject.translatedesporten
dc.subject.translatedteam identityen
dc.subject.translatedcollective identityen
dc.subject.translatedleague of legendsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hrkalova_Valentyna_DP_2017.pdfPlný text práce992,9 kBAdobe PDFView/Open
Hrkalova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Hrkalova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Hrkalova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce554,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.