Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGaleta Patrik, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKuncová, Sára
dc.contributor.refereeFriedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-2
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:36Z-
dc.date.available2016-6-28
dc.date.available2018-01-15T15:08:36Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-25
dc.identifier70122
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28439
dc.description.abstractCílem práce je odhadnout délku ruky z kostí ruky na základě anatomické metody. Materiál se sestává z RTG snímků 50 mužů a 50 žen z České republiky. Na snímcích je měřena jak délka ruky, tak rozměry jednotlivých kostí prostředního paprsku ruky. Délky jednotlivých kostí jsou sečteny do tzv. délky kostry ruky, která je pomocí regresní analýzy vztažena k délce celé ruky. Přínos metody souvisí s odhadem pohlaví autorů paleolitických nástěnných maleb.cs
dc.format25 s. (24 441 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdélka rukycs
dc.subjectodhad pohlavícs
dc.subjectrtgcs
dc.subjectpaleolitické uměnícs
dc.subjectvariabilitacs
dc.subjectodhad výšky postavycs
dc.subjectanatomická metodacs
dc.subjectmatematická metodacs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.titleOdhad délky ruky z kostí ruky anatomickou metodoucs
dc.title.alternativeEstimation of hand length from hand bones using the anatomical methoden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is estimation of hand length from hand bones using the anatomical method. We measured hand length and hand bones from x-rays. The analysis is based on 100 radiographs of women's and men's hands from recent population in the Czech republic, Plzen. We managed to find relationship between hand length and length of hand bones using regression analysis. Benefits using this method can be related to the sex estimation from handprints in prehistoric cave art.en
dc.subject.translatedhand lengthen
dc.subject.translatedsex estimationen
dc.subject.translatedradiographsen
dc.subject.translatedpaleolitic arten
dc.subject.translatedvariabilityen
dc.subject.translatedstature estimationen
dc.subject.translatedanatomical methoden
dc.subject.translatedmathematical methoden
dc.subject.translatedregression analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kuncova.pdfPlný text práce804,79 kBAdobe PDFView/Open
Kuncova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce442,77 kBAdobe PDFView/Open
KUncova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce618,44 kBAdobe PDFView/Open
Kuncova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce556,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28439

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.