Title: Aššurské chrámy
Other Titles: The Assyrian Temples
Authors: Buchová, Tereza
Advisor: Šašková Kateřina, Mgr. Th.D.
Referee: Pecha Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28467
Keywords: chrám;město aššur;architektura;budování
Keywords in different language: temple;the town of ashur;architecture;building
Abstract: Diplomová práce se zabývá asyrskými chrámovými komplexy. Během asyrské historie došlo k poměrně častým rekonstrukcím chrámů, a proto se práce zabývá etapami budovy chrámu. Předmětem výzkumu jsou čtyři chrámy ve městě Aššur: chrám boha Aššura, chrám bohů Anua a Adada, chrám bohyně Ištar a nakonec chrám bohů Sina a Šamaše.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the Assyrian temple complexes. During the Assyrian history, there was relatively frequent rebuilding of the temples, therefore, the work deals with the stages of temple building. The subjects of the research are four temples in a town Ashur: the temple of the god Ashur, the temple of the gods Anu and Adad, the temple of the goddess Ishtar and lastly the temple of the gods Sin and Samas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Assurske chramy.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Buchova.PDFPrůběh obhajoby práce88,11 kBAdobe PDFView/Open
V-Buchova.pdfPosudek vedoucího práce244,67 kBAdobe PDFView/Open
O-Buchova.pdfPosudek oponenta práce236,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28467

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.