Title: Vývoj aplikace pro mobilní telefony
Other Titles: Mobile application development
Authors: Borský, Zdeněk
Advisor: Gangur Mikuláš, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Svoboda Milan, Ing. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28469
Keywords: vývoj aplikací;android;ztráty a nálezy;ztrátoš;mobilní aplikace
Keywords in different language: application development;operating system android;lost and found;smartphone application
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace na principu ztrát a nálezů. Práce se skládá z části teoretické a praktické. V teoretické části se porovnávají vybrané platformy, publikování aplikace pro vybrané platformy a možnosti vývoje pro jednotlivé platformy. Jsou zde zmíněny výhody a nevýhody jednotlivých platforem z pohledu vývojáře i uživatele. Je zde popsán výběr vhodné platformy a seznámení s vybraným vývojovým prostředím. V praktické části, je vytvořeno logo aplikace, návrh layoutu, relační model aplikace a UML diagram aplikace. Dále je zde popsán postup zprovoznění webhostingu a domény. Vývoj API pro vytvořenou aplikaci je umístěn do vývojového prostředí Microsoft Visual Studio a vývoj samotné aplikace do vývojového prostředí Android Studio. V závěru práce je shrnuto, jak probíhalo testování a jaké aspekty je zapotřebí v rámci API i uživatelského prostředí vylepšit.
Abstract in different language: This bachelor thesis is occupied with a development of a smartphone application based on the lost-and-found principle. The thesis is composed of a theoretical and a practical part. In the theoretical part, there are compared the picked platforms, publications relating to the picked platforms and the development options for individual platforms. In this part, benefits and drawbacks of the individual platforms from the developer´s and the user´s point of view are mentioned. There are described a theoretical selection of a suitable platform and an introduction to a selected development environment. In the practical part, a logo, a relational model and a UML diagram of the application have been created. Furthermore, procedures of setting up a webhosting and a domain are described in this part. A development of an API for the created application is placed in the Microsoft Visual Studio development environment and a development of the application in the Android Studio
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zdenek Borsky K14B0180P.pdfPlný text práce3,06 MBAdobe PDFView/Open
BORSKY BP vedouci.pdfPosudek vedoucího práce571,24 kBAdobe PDFView/Open
BORSKY posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce597,42 kBAdobe PDFView/Open
BORSKY prubeh obajoby BP.pdfPrůběh obhajoby práce209,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.