Název: Účastnické cenné papíry
Další názvy: Participating securities
Autoři: Vrána, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Oponent: Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28474
Klíčová slova: účastnické cenné papíry;cenné papíry;pojem účastnických cenných papírů;podstata účastnických cenných papírů;akcie;akciová společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: participating securities;securities;term of participating securities;form of securities;legal regulation of participating securities;shares;stock company
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o účastnických cenných papírech. Autor této práce se v pěti hlavních kapitolách postupně snaží sumarizovat problematiku účastnických cenných papírů a vypořádat se s otázkami týkajícími se pojmu cenných papírů. Autor se v této práci věnuje jejich druhům, formám a možnostem nakládání s nimi, přičemž vychází z jejich současné právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma work aims to look at participating securities. Author of this work summarizes problem of the participating securities in five main chapters and answers the core questions connected with the term of participating securities. Author tends to acquaint the reader with types and management possibilities of above-mentioned securities based on the current legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce963,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrana-1.pdfPosudek vedoucího práce733,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrana-2.pdfPosudek oponenta práce822,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vrana Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce309,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28474

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.