Title: Účastnické cenné papíry
Other Titles: Participating securities
Authors: Vrána, Pavel
Advisor: Dvořák Tomáš, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Maisner Martin, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28474
Keywords: účastnické cenné papíry;cenné papíry;pojem účastnických cenných papírů;podstata účastnických cenných papírů;akcie;akciová společnost
Keywords in different language: participating securities;securities;term of participating securities;form of securities;legal regulation of participating securities;shares;stock company
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o účastnických cenných papírech. Autor této práce se v pěti hlavních kapitolách postupně snaží sumarizovat problematiku účastnických cenných papírů a vypořádat se s otázkami týkajícími se pojmu cenných papírů. Autor se v této práci věnuje jejich druhům, formám a možnostem nakládání s nimi, přičemž vychází z jejich současné právní úpravy.
Abstract in different language: This diploma work aims to look at participating securities. Author of this work summarizes problem of the participating securities in five main chapters and answers the core questions connected with the term of participating securities. Author tends to acquaint the reader with types and management possibilities of above-mentioned securities based on the current legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce963,67 kBAdobe PDFView/Open
Vrana-1.pdfPosudek vedoucího práce733,67 kBAdobe PDFView/Open
Vrana-2.pdfPosudek oponenta práce822,28 kBAdobe PDFView/Open
Vrana Pavel.pdfPrůběh obhajoby práce309,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.