Title: Identifikace materiálových parametrů pěny používané v chráničích motocyklistů
Authors: Kaňáková, Sandra
Advisor: Kottner Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Šoltés Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28475
Keywords: pěna;materiálový model;viskoelasticita;hyperelasticita;chránič;optimalizace;pádová zkouška;kompozit.
Keywords in different language: foam;material model;viscoelasticity;hyperelasticity;protective equipment;optimization;impact test;composite.
Abstract: Tato práce se zabývá identifikací materiálových parametrů pěny používané v chráničích motocyklistů. V prvním kroku byla provedena experimentální měření tlakových a pádových zkoušek. Následně byl vybrán vhodný materiálový model, jednalo se o kombinaci hyperelastického Moony-Rivlinova modelu a viskoelastického modelu Pronyho řady. Dále byly vytvořeny konečnoprvkové simulace experimentálních měření s tímto materiálovým modelem v parametrickém vyjádření. Modely pro pádovou zkoušku byly optimalizovány programem optiSLang 3.0 a vyhodnocovány na základě cílové funkce. Tato funkce představovala numerické vyjádření odlišnosti materiálového modelu od skutečného materiálu a hlavním cílem optimalizace bylo minimalizovat její velikost. Výsledkem byly materiálové parametry vhodné pro popsání pěny užívané v chráničích motocyklistů. Na základě zjištěných dat je tedy možné simulovat chování těchto pěnových komponentů při rychlých dějích odpovídajících provedeným pádovým zkouškám.
Abstract in different language: This thesis tackles the material parameters identification of the foam used in motorcyclist protective equipment. The first step consists of performed experimental measurements ofcompression and impact tests. The suitable material model was chosen afterwards, it was a combination of the hyperelastic Moony-Rivlin model and the viscoelastic model of Prony series. In addition, finite-element simulations of experimental measurements were conducted with this material model in parametric expression. The models of impact tests were optimized by optiSLang 3.0 and evaluated on the basis of the target function. This function represents the numeric formulation of differences between the material model and real material. The main intention was to minimalize its value. The results were material parametres suitable for description of the equipment foam at motocyclists protection. Based on the final data it is possible to simulate the behaviour of the foam components in rapid action corresponding with the performed impact tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KanakovaS.pdfPlný text práce9,95 MBAdobe PDFView/Open
Kanakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce379,61 kBAdobe PDFView/Open
Kanakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce902,35 kBAdobe PDFView/Open
Kanakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce215,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.