Title: Sportovní hala s tribunou
Authors: Gregor, Jiří
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28478
Keywords: tribuna;dokumentace pro stavební povolení;technická infrastruktura;nechráněná úniková cesta;sportovní hala
Keywords in different language: tribune;dokumentation for planning permission;technical infrastructure;unprotected escape route;sports hall
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro objekt sportovní haly s tribunou, nacházející se v městské části Skvrňany na č.p.p. 2204/89 v městě Plzeň. Hlavními body této práce bylo návrh a optimalizace konstrukčního a dispozičního řešení, statické posouzení základních prvků nosného systému, optimalizace stavebně fyzikálního řešení stavby a zpracování seminární části. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCAD 2017. Statické výpočty a posudky byly provedeny v programu FIN EC. Pro zpracování textových částí byly použity programy Microsoft Word a Microsoft Excel.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the elaboration of the project documentation for documentation for planning premission of the sports hall with tribune located in Pilsen. The main subject of the thesis was design and optimalization of the building layout, static assessment of primary elements of construction system, optimalization of building-physical solution and elaboration of seminar part. The designs were created in the AutoCAD 2017 program; static calculations in the Fin EC program; texts in Microsoft Word and Microsoft Excel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_GREGOR.pdfPlný text práce79,67 MBAdobe PDFView/Open
Gregor_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce466,99 kBAdobe PDFView/Open
Gregor_oponent.pdfPosudek oponenta práce476,1 kBAdobe PDFView/Open
Gregor_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce176,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.