Title: Sportovní centrum
Authors: Vlčková, Monika
Advisor: Pašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Sojková Veronika, Ing. PhD.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28481
Keywords: sportovní centrum;projektová dokumentace;železobeton;stavba;monolit;stavební povolení
Keywords in different language: sports centre;project documentation;reinforced concrete;building;monolith;building permit
Abstract: Obsahem této práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Cílem bakalářské práce je navrhnout a staticky posoudit objekt Sportovního centra dle platných norem ČSN EN v současném znění. Pro vyšetření vnitřních sil a posouzení prvků byl použit program FIN EC 2017. Výkresová část bylo provedena v programu AutoCad 2018.
Abstract in different language: The content of this work is elaboration of bachelor thesis for project documentation to building permit. he aim of the bachelor thesis is to design and statically evaluate the object of the Sports Center according to valid CSN standards. The FIN EC 2017 program was used to test the internal forces and assess the elements. The drawing was done in the AutoCad 2018 program.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2017 - Vlckova.pdfPlný text práce57,84 MBAdobe PDFView/Open
Vlckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce474,64 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_oponent.pdfPosudek oponenta práce453,76 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce200,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.