Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPašek Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorVlčková, Monika
dc.contributor.refereeSojková Veronika, Ing. PhD.
dc.date.accepted2017-8-24
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:55Z-
dc.date.available2016-10-10
dc.date.available2018-01-15T15:08:55Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-8-9
dc.identifier72077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28481
dc.description.abstractObsahem této práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Cílem bakalářské práce je navrhnout a staticky posoudit objekt Sportovního centra dle platných norem ČSN EN v současném znění. Pro vyšetření vnitřních sil a posouzení prvků byl použit program FIN EC 2017. Výkresová část bylo provedena v programu AutoCad 2018.cs
dc.format197 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsportovní centrumcs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectmonolitcs
dc.subjectstavební povolenícs
dc.titleSportovní centrumcs
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe content of this work is elaboration of bachelor thesis for project documentation to building permit. he aim of the bachelor thesis is to design and statically evaluate the object of the Sports Center according to valid CSN standards. The FIN EC 2017 program was used to test the internal forces and assess the elements. The drawing was done in the AutoCad 2018 program.en
dc.subject.translatedsports centreen
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedreinforced concreteen
dc.subject.translatedbuildingen
dc.subject.translatedmonolithen
dc.subject.translatedbuilding permiten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2017 - Vlckova.pdfPlný text práce57,84 MBAdobe PDFView/Open
Vlckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce474,64 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_oponent.pdfPosudek oponenta práce453,76 kBAdobe PDFView/Open
Vlckova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce200,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.